Is filatelie een erkende levensbeschouwing?

Met name onder ouderen vindt de filatelie veel navolging. Dit is de levensbeschouwing waarin de liefde voor postzegels ten grondslag staat aan alles wat goed is in deze wereld. Filatelisten vinden orde in regelmaat in zichzelf en in de samenleving door met een pincet oude postzegels op volgorde in een daarvoor geschikt album te plaatsen.

Filatelisten spiegelen hun realiteit aan “de zegel”. Zij vergelijken relaties tussen mensen vaak met het losweken van een zegel van de envelop, waarbij het warme water de lijm moet ontdooien die omgang met vreemden soms wat stroef kan maken. Liefde wordt gezien als een monetaire waarde, waarbij de schaarste bepalend is voor de bezegeling van het contact.

Extreem-filatelisten zijn zelfs bereid te sterven voor hun hobby, want net als een postzegel is alles eindig. Zo ook hun plek in het album van het universum. Als de karteltjes beschadigd zijn hoeft het voor hen allemaal niet meer.

Best heftig.

Mocht je meer willen weten over deze levensbeschouwing verwijs ik je graag naar deze filatelistische bijbel:

You May Also Like