Stem Partij voor de Dingetjes

Dingetjes zijn het mooiste wat er is. Ze zijn immers overal! Grote dingetjes, kleine dingetjes, leuke of misschien zelfs minder leuke dingetjes… Wij hebben daar elke dag mee te maken. Ik, maar ook zeker jij.

Voor een prettige samenleving is het belangrijk dat wij zo goed mogelijk met onze dingetjes omgaan. Dat gaat niet vanzelf. Om ons land daarbij te helpen, hebben wij de Partij voor de Dingetjes opgericht. Ons doel is zo veel mogelijk leuke dingetjes voor ons en alle generaties na ons. Dat wil jij toch ook?

Door straks op ons te stemmen kun jij écht het verschil maken tijdens de landelijke verkiezingen. Met een stem op ons laat je zien dat ook jij dingetjes heel belangrijk vindt. Wil je weten wat je straks terugkrijgt voor jouw stem? In ons beknopte verkiezingsprogramma hieronder lees je voor welke dingetjes wij ons straks allemaal hard gaan maken.

Economie
De economie draait om het kopen en verkopen van dingetjes. Daar worden wij ALLEMAAL beter van. Soms moet je mensen en winkels daar een handje bij helpen. Of niet. Wie weet. Daar staan wij voor.

Werkgelegenheid
In het verlengde daarvan, als je geen werk hebt, krijg je minder geld voor dingetjes binnen. Door mensen die dat nodig hebben te helpen aan werk of geld lossen wij dit probleem op, en hebben ook zij straks weer allemaal leuke dingetjes om dingen mee te doen.

Duurzaamheid
Dingetjes zijn fantastisch, maar op een gegeven moment zijn ze op. Waar moeten onze kinderen en kleinkinderen dan nog mee spelen? Om ervoor te zorgen dat er ook voor de volgende generaties nog leuke dingetjes zijn, moeten we nu ingrijpen. Door vol in te zetten op duurzame dingetjes en zuiniger om te springen met andere dingetjes, borgen wij de dingetjes in de toekomst. Dat is mooi en goed.

Buitenlandbeleid
In het buitenland houden mensen ook van dingetjes, misschien nog wel meer dan wij. Dat is leuk, want dan kan je veel leren van andermans dingetjes. In sommige landen hebben mensen alleen een stuk minder dingetjes dan wij. Die willen we dan wat geven. Hebben zij ook dingetjes.

Verkeer
Dingetjes verplaatsen zich niet vanzelf. Daarin zijn het net mensen. Om mensen te helpen om zichzelf en hun dingetjes te verplaatsen, zijn wij van plan om verkeer in te zetten. Niet te veel, maar net genoeg om alle dingetjes veilig van A naar B te brengen.

Onderwijs
Dingetjes leren is echt superbelangrijk! Daarmee kan je allemaal leuke nieuwe dingen maken en doen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat onze kinderen goed nieuwe dingetjes kunnen leren. Hoe meer hoe beter. Dát is onderwijs voor ons.

Corona
Als iets ons de enorme impact van kleine dingetjes laat zien, is het corona wel. Dat virus is een klein dingetje waar mensen heel ziek van worden. De hele wereld ligt op zijn gat, en dat vinden wij wel een dingetje. Daar moet iets aan gebeuren, vinden wij. En snel ook!

Zorg
Als je ziek bent kan je ineens heel veel dingetjes niet meer doen. Zeker als je eraan dood gaat. Dat moet je niet willen, vinden wij. En dus proberen wij mensen met onze zorg zo lang mogelijk niet dood te laten gaan. In de tijd dat ze dat doen, kunnen ze weer allemaal andere dingetjes doen. En dat is goed voor de economie. Zo zie je maar, alle dingetjes samen maken eigenlijk één groot dingetje.

En dat zijn wij.

Stem dus voor de dingetjes. Stem op ons. Doe gewoon lekker je dingetje.

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *