Wanneer heet iedereen Willem?

Toen wij onze zoon Willem noemden waren wij een exclusieve club. Dat blijkt wel uit het feit dat er in het jaar daarop maar 215 andere baby’s die de leukste voornaam voor een kind hadden gekregen. Maar zoiets briljants gaat niet lang onopgemerkt, en dus is het logisch dat er sindsdien veel meer mensen hun kind Willem genoemd hadden. Sinds die van ons steeg het aantal Willems met een whopping 26 procent, maar daar bleef het niet bij.

Toen ik dit jaar ons nieuwe zoontje Bas naar de crèche bracht bleek namelijk dat er in zijn clubje maar liefst 2 andere kinderen Willem heten. Ik zie een trend, met als eindscenario dat iedereen in Nederland straks gewoon Willem heet. Vet onhandig! Maar wanneer is het precies zover?

Deze gast zou wat een gast niet zijn als ik daarvoor niet een prachtig Python Jupyter Notebook  voor in het leven roep. Zulke trendanalyses moeten grondig! En wat blijkt nu? Als we zo doorgaan heet in 2060 al voor het eerst iedereen Willem! Dat is een stuk sneller dan ik had gedacht… het bewijs?

Deze afgerafelde Willemgrafiek:

groei van het aantal Willems in Nederland

Dat is toch schrikbarend bewijs? Stel je voor zeg!

Gek eigenlijk dat je hier verder niemand over hoort.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *