Wat betekent de Hemelvaardij voor onze economie?

De Hemelvaart is een professionele bedrijfstak in het vervoer en vormt een belangrijke logistieke schakel tussen ons aardse bestaan en het hiernamaals. In charter worden personen en goederen uitgewisseld tussen hemel en aarde, waarbij speciale hemelvaartschepen onder leiding van gouden engeltjes voor een veilige overtocht naar de eeuwige stilte moeten zorgen. Wonder boven wonder gaat dit eigenlijk altijd goed.

Door de eeuwen heen is de Hemelvaart in Nederland in een snel tempo geprofessionaliseerd. Dit begon allemaal omstreeks het jaar 0, toen de heren God en Jezus van de firma Allemachtig & Zn. de basis legden voor een gedegen hemelvaartsnetwerk in ons land. Hiermee wisten deze grondleggers Nederland goed op de kaart te zetten. Wij zijn immers een exportland bij uitstek, ook in het hiernamaals.

De Hemelvaardij is dan ook een bovengemiddeld belangrijke schakel in onze economie. Zonder deze logistieke sector zou ons land binnen de kortste keren overstromen met oude en zieke mensen, met alle economische gevolgen van dien. Vergrijzing zal werkelijk absurde vormen aannemen en onze crematoria en begraafplaatsen kunnen dan wel fluiten naar hun mooie exporttarieven.

De een z’n dood is immers de ander zijn brood. Zeker in de Hemelvaart.

 

 

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *