Wat is de lievelingskleur van de koala?

Koala’s zijn heel erg uitgesproken beestjes. Doordat ze zich zo traag voortbewegen, hebben ze heel veel tijd om over dingen na te denken. Zo kunnen ze allemaal weloverwogen meningen vormen en zijn ze zeker in vergelijking tot andere dieren heel erg bewust van hun individualistische smaken en preferenties. Een van de dingen waar je dit goed aan kunt merken, is het feit dat koala’s allemaal een andere lievelingskleur kunnen hebben. De vraag naar wat de lievelingskleur van een koala is, is dus lang niet zo eenvoudig als ie lijkt.

Daar komt ook nog eens bij, dat het achterhalen van de lievelingskleur van een koala voor een menselijke onderzoeker heel erg moeilijk is. Traditionele methoden van dataverzameling zoals interviews of een survey, hebben in het verleden namelijk nogal eens met de nodige problemen te maken gehad. Dit liep uiteen van doodse stiltes tot het opeten van een vragenlijst, maar de rode draad in deze problematiek is het feit dat koala’s heel slecht kunnen praten. Veel onderzoekers lopen daar vroeg of laat tegenaan.

Desalniettemin heeft een wereldwijd collectief van koalaonderzoekers aan de Universiteit van Haarlem deze inschatting gemaakt van de lievelingskleuren onder koala’s:

  1. blauwgrijs (7,4%)
  2. groen (5,4%)
  3. bruinig (4,2%)
  4. vuig-beige (3,5%)
  5. anders (79,5%)

Een van de hoofdpunten uit vervolgonderzoek gaat worden om de categorie ‘anders’ verder te ontleden. Het collectief verwacht dat hier nog wel eens een schat aan informatie in kan zitten.

In afwachting verblijven wij.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *