Werken ze op de kleuterschool ook Agile?

Mijn zoontje gaat nu een paar maanden naar school en het valt me op dat ze hier ontzettend agile werken met z’n allen. Elke dag begint hij zijn dag door de scrum master van de klas een handje te geven. Na een centrale retrospective in de kring begint een korte stand-up voor het activiteitenbord om te zien welke user stories ze die dag allemaal op zullen pakken. Deze user stories zijn direct te linken aan de epics die jaarlijks door de product owner van de school worden bepaald. Vervolgens kan het team aan de slag.

Meestal gaat er een korte refinement sessie vooraf om zeker te weten dat iedereen over de basiskennis en -kunde beschikt om de user story op te pakken. Het idee is dat de user stories door alle teamleden onafhankelijk kunnen worden opgepakt. Zo voorkom je dat straks aan het eind van het seizoen één kindje heel goed kan knippen, eentje binnen de lijntjes kan tekenen, eentje goed kan plakken, et cetera. Op die manier kan de klas altijd productie draaien, ook als er onverhoopt een kindje uitvalt door luizen of griep.

Eventuele impediments worden direct aangekaart bij de juf, die in haar rol als scrum master moet zorgen dat de klasgenootjes zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Bij ruzie tussen de kleuters kan worden teruggevallen op het agile manifesto. Aan het einde van elke sprint volgt natuurlijk een demo. Dan mogen de kinderen hun werk ter beoordeling mee naar huis nemen om te laten zien aan hun belangrijkste stakeholders.

Dit systeem blijkt ontzettend goed te werken in de kleuterklas en wordt daarom steeds verder doorgetrokken naar het bedrijfsleven. Dat helpt enorm als mensen later professioneel moeten kunnen sparren met hun werkgenootjes.

Update: Mocht je nou het gevoel hebben dat je niet helemaal met je kind mee kunt praten, kan je bijvoorbeeld best even op deze pagina kijken. Daar wordt scrum nog eens rustig uitgelegd.

You May Also Like